leveringsvoorwaardenAlgemene voorwaarden

De dienstverlening van Fisc@liset geschiedt conform de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Het Register Belastingadviseurs. Deze Algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en hier te raadplegen.

©2012 - 2020 Fisc@liset.

Fisc@liset is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs. www.rb.nl

Designed by Filosophie